Sporthallen en -terreinen in de regio Friesland

De Trije Sport- en Evenementenhal


Jan Rodenhuisplein 3 8801 ET Franeker

: 0517 - 393640: 0517 - 390090:

wijzigen gegevens

Harnehal


Buorren 43a 8851 EL Tzummarum

: 0518 - 481160:

wijzigen gegevens

Kortezwaag Sport en Ontspanningscentrum


Mientewei 2 8401 AA Gorredijk

: 0513 - 461978: 0513 - 464881:

wijzigen gegevens

De Bontekoe LTV


Magere Weide 2 8915 AR Leeuwarden

: 058 - 2136166:

wijzigen gegevens

Kalverdijkje Sporthal/Zwembad


Kalverdijkje 77a 8924 JJ Leeuwarden

: 058 - 2651661:

wijzigen gegevens

Sportbedrijf Smallingerland


Reidingweg 6 9203 KR Drachten

: 0512 - 583666: 0512 - 543108:

wijzigen gegevens

De Heechfinne Sporthal


Hogebeintumerweg 16a 9172 GP Ferwert

: 0518 - 418880

wijzigen gegevens

De Houtmoune vof


Vaart 12 9285 TX Buitenpost

: 0511 - 541696

wijzigen gegevens

Flidunen Zwembad


De Uitlegger 2 8899 CE Vlieland

: 0562 - 451445: 0562 - 451868

wijzigen gegevens

Sporthal Maggenheim


Lieuwkemastraat 3 8754 BL Makkum

: 0515 - 231688

wijzigen gegevens

De Bongerd


Leeksterweg 23 8433 KV Haulerwijk

: 0516 - 422009

wijzigen gegevens

De Boppeslach Kantine


Badhuisweg 31 9104 DX Damwoude

: 0511 - 421678

wijzigen gegevens

De Drait Sporthal


Dollard 125 9204 CM Drachten

: 0512 - 516365

wijzigen gegevens

De Duker Sporthal


Dwarsvaartweg 2 8391 ML Noordwolde

: 0561 - 432423

wijzigen gegevens

De Fugelkamp Sporthal


Fugelkamp 10 9281 MA Harkema

: 0512 - 364013

wijzigen gegevens

De Greidhoeke Sporthal


Stittenserleane 29 8734 HC Easterein

: 0515 - 331922

wijzigen gegevens

De Hege Fiif


Easter Omwei 5 9254 GM Hurdegaryp

: 0511 - 475900: 0511 - 476399

wijzigen gegevens

De Hege Fonnen Sporthal


Betelgeuze 2 8531 MV Lemmer

: 0514 - 564100

wijzigen gegevens

De IJnset


De Morgenzon 7 9151 KM Holwerd

: 0519 - 562424

wijzigen gegevens

De Jister Dorpscentrum


It Hynstewaed 15 8835 XC Easterlittens

: 0517 - 342263

wijzigen gegevens

De Kamp Sporthal


Dominee Kingweg 1 8446 KZ Heerenveen

: 0513 - 629102

wijzigen gegevens

De Kromme Tille Sportaccommodatie


Fleardyk 70 8629 RG Scharnegoutum

: 0515 - 424670

wijzigen gegevens

De Lytse Trije


Spoardyk 4 8855 HW Sexbierum

: 0517 - 591581

wijzigen gegevens

De Middelzee Sporthal


De Blink 5 8701 LV Bolsward

: 0515 - 574333

wijzigen gegevens

De Sandobbe Sporthal


Ds L Tinholtstraat 5 8723 CW Koudum

: 0514 - 522662

wijzigen gegevens

De Slenk Sporthal


Ballumerweg 44 9163 GB Nes

: 0519 - 542225

wijzigen gegevens

De Slinger Sportzaal


Oranjeweg 58 9161 CC Hollum

: 0519 - 554287

wijzigen gegevens

De Stuit Sporthal


Elias Annes Borgerstraat 25 8501 NC Joure

: 0513 - 413895

wijzigen gegevens

De Swadde Sportpark


Jeltingalaan 80 9285 WL Buitenpost

: 0511 - 541856

wijzigen gegevens

De Trime Sporthal


H Gorterstraat 5 8561 BR Balk

: 0514 - 603083

wijzigen gegevens

De Trimmer Sporthal


Harddraversdijk 2 9101 XA Dokkum

: 0519 - 292715

wijzigen gegevens

De Twine


Tjallinga 2 9001 LB Grou

: 0566 - 623138

wijzigen gegevens

De Waaie Sportterrein


Statenweg 2 9076 DS Sint Annaparochie

: 0518 - 403234

wijzigen gegevens

De Warren Sportveldencomplex


Jintewarren 6 9254 GA Hurdegaryp

: 0511 - 472949

wijzigen gegevens

Doniahal Sporthal


Dobbeleane 4 8521 KR Sint Nicolaasga

: 0513 - 431122

wijzigen gegevens

Folgeren


De Excelsior 133 9207 DD Drachten

: 0512 - 532929

wijzigen gegevens

Gymnastieklokaal


Smidswei 13a 9222 NA Drachtstercompagnie

: 0512 - 341683

wijzigen gegevens

Gymnastieklokaal


Waling Dijkstrastrjitte 37 9061 BM Gytsjerk

: 058 - 2562297

wijzigen gegevens

Gymnastieklokalen


Efterwei 18 9221 SK Rottevalle

: 0512 - 341991

wijzigen gegevens

Gymnastiekzaal


H Gorterstraat 3 8561 BR Balk

: 0514 - 602322

wijzigen gegevens

Gymzaal


De Vriesstraat 64 8748 BW Witmarsum

: 0517 - 531277

wijzigen gegevens

It Fliet Sportcomplex


Menno Simonsstraat 15 8748 CZ Witmarsum

: 0517 - 532188

wijzigen gegevens

It Gryn Sportcomplex


Ieleane 1 9051 LP Stiens

: 058 - 2572400: 058 - 2574571

wijzigen gegevens

M F C de Wier


De Telle 21 9247 BH Ureterp

: 0512 - 301440

wijzigen gegevens

Oenkerk


Van Haersmasingel 38 9062 GC Oentsjerk

: 058 - 2562360

wijzigen gegevens

Deel deze pagina via:

Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Google+ Deel deze pagina op Twitter

Bedrijven per regio: